Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 5

Нуһун ҝәмиси

Нуһун ҝәмиси

Вахт кечдикҹә јер үзүндә инсанлар артыр. Онларын әксәријјәти пис инсанлар олур. Һәтта ҝөјдәки бәзи мәләкләр дә пис һәрәкәтләр едирләр. Онлар ҝөјдәки мәскәнләрини тәрк едиб јерә ҝәлирләр. Һеч билирсән бу мәләкләр јердә нә едирләр? Онлар өз бәдәнләрини инсан бәдәнинә дәјишиб, јердәки гадынларла евләнирләр.

Бу мәләкләрин гадынлардан оғуллары олур. Бу ушаглар бөјүјәндә чох ҝүҹлү вә гәддар олурлар. Онлар инсанлары инҹидирләр. Јеһова онларын бу һәрәкәтинә ҝөз јума билмир. О гәрар верир ки, пис инсанлары дашгынла мәһв етсин.

Анҹаг бир нәфәр диҝәрләриндән фәргләнир. Һәмин адам Јеһова Аллаһы чох севир. Онун ады Нуһдур. Нуһ аиләлидир. Онун Сам, Һам, Јафәс адында үч оғлу вар. Оғланларынын үчү дә евлидир. Бир ҝүн Јеһова Нуһа тапшырыр ки, хилас олмаг үчүн бөјүк бир ҝәми тиксин. Бу ҝәми бөјүк гутуја бәнзәмәли иди. Јеһова һәмчинин она тапшырыр ки, ҝәмијә чохлу һејван јығсын. Чүнки О, һејванларын да сағ галмасыны истәјир.

Нуһ дәрһал ҝәмини тикмәјә башлајыр. О, аиләси илә бирҝә ҝәмини тәхминән 50 илә тикир. Онлар ҝәмини Јеһованын дедији кими тикирләр. Бу вахт әрзиндә Нуһ инсанлары Дашгын һаггында хәбәрдар едир. Амма һеч ким она гулаг асмыр.

Нәһајәт, ҝәмијә минмәк вахты ҝәлиб чатыр. Ҝәл ҝөрәк сонра нә баш верир.

«Нуһун вахтында неҹә идисә, инсан Оғлунун һүзуру заманы да елә олаҹаг» (Мәтта 24:37)