Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 4

Гардаш гатили

Гардаш гатили

Әдән бағындан говуландан сонра Адәмлә Һәвванын чохлу ушаглары олур. Биринҹи оғуллары Габил әкинчиликлә мәшғул олур, икинҹи оғуллары Һабил исә чобанлыг едир.

Бир ҝүн Габиллә Һабил Јеһоваја гурбан ҝәтирирләр. Билирсән, онлар нә гурбан ҝәтирирләр? Онлар Јеһоваја хүсуси һәдијјәләр тәгдим едирләр. Јеһова Һабилин гурбанындан разы галыр, Габилин гурбанындан исә разы галмыр. Буна ҝөрә Габил чох гәзәбләнир. Јеһова ону хәбәрдар едир ки, гәзәбини боғмаса, ҝүнаһ ишләјә биләр. Анҹаг Габил Јеһоваја гулаг асмыр.

Бир ҝүн Габил Һабилә дејир: «Ҝәл чөлә ҝедәк». Онлар чөлдә оланда Габил гардашыны вуруб өлдүрүр. Бәс Јеһова  Аллаһ нә едир? О, Габили аиләсиндән ајырыб узаглара ҝөндәрмәклә ону ҹәзаландырыр. Габил бир даһа ҝери гајыда билмир.

Биз бу һадисәдән нә ибрәт ҝөтүрә биләрик? Ишләримиз јолунда ҝетмәјәндә гәзәбләнә биләрик. Ичимиздә гәзәб јарандығыны һисс етсәк вә ја кимсә гәзәбләндијимизи ҝөрүб бизи хәбәрдар етсә, биз дәрһал өзүмүзү әлә алмалы вә сакитләшмәлијик.

Һабил Јеһованы севдији вә дүзҝүн даврандығы үчүн һәр заман Јеһованын јаддашындадыр. О, јер үзүнү ҹәннәтә чевирәндә Һабили дирилдәҹәк.

«Әввәлҹә ҝет [гардашынла] барыш, сонра ҝәл бәхшишини тәгдим ет» (Мәтта 5:24)