Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 3

Адәмлә Һәвва Аллаһын сөзүнә гулаг асмыр

Адәмлә Һәвва Аллаһын сөзүнә гулаг асмыр

Бир ҝүн Һәвва тәк оланда бир илан онунла данышыр. Илан дејир: «Доғруданмы, Аллаһ сизә дејиб ки, бүтүн ағаҹларын мејвәсиндән јемәјәсиниз?» Һәвва она ҹаваб верир: «Јох. Бүтүн ағаҹларын мејвәсиндән јејә биләрик. Тәкҹә бир ағаҹын мејвәсиндән башга. Ондан јесәк, өләрик». Илан дејир: «Өлмәјәҹәксиниз. Әслиндә, ондан јесәниз, Аллаһ кими олаҹагсыныз». Сәнҹә, илан дүз дејир? Јох, о, јалан данышыр. Анҹаг Һәвва она инаныр. О, мејвәјә нә гәдәр чох бахырса, бир о гәдәр дә ону јемәк истәјир. Һәвва мејвәни јејир. Мејвәдән Адәмә дә верир. Адәм билир ки, Аллаһын сөзүнә гулаг асмасалар, өләҹәкләр. Бунунла белә, Адәм мејвәни јејир.

Һәмин ҝүн Јеһова Аллаһ Адәм вә Һәвва илә данышыр. Јеһова онлардан нә үчүн белә етдикләрини сорушур. Һәвва ҝүнаһы иланын, Адәм дә Һәвванын үстүнә атыр. Јеһова сөзүнә гулаг асмадыглары үчүн Адәмлә Һәвваны бағдан говур. Онларын бир даһа баға ҝирмәмәси үчүн ораја мәләкләр вә јанан гылынҹ гојур.

Јеһова билдирир ки, Һәвваны алдадан да ҹәзасыз галмајаҹаг. Әслиндә, Һәвва илә данышан илан дејилди. Јеһова иланы јараданда она данышмаг баҹарығы вермәмишди. Иландан истифадә едәрәк данышан бир пис мәләк иди. О, Һәвваны тәләјә салды. Бу мәләк сонрадан Шејтан Иблис адланды. Ҝәләҹәкдә Јеһова Шејтаны мәһв едәҹәк ки, о, бир даһа инсанлары тәләјә салыб, пис ишләр ҝөрмәјә тәшвиг етмәсин.

«О, [Иблис] әзәлдән гатилдир. О, һәгигәтә бағлы галмады, чүнки онда һәгигәт јохдур» (Јәһја 8:44)