Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 94

Шаҝирдләр мүгәддәс руһ алыр

Шаҝирдләр мүгәддәс руһ алыр

Иса Мәсиһин ҝөјә галхмасындан он ҝүн сонра һәвариләр мүгәддәс руһ алырлар. Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында инсанлар мүхтәлиф әразиләрдән бајрамы гејд етмәк үчүн Јерусәлимә ҝәлирләр. Исанын тәхминән 120 шаҝирди бир евин јухары отағына јығышыр. Бирдән гәрибә бир һадисә баш верир. Һәр бир шаҝирдин башынын үстүндә ода бәнзәјән бир шеј пејда олур вә онлар мүхтәлиф дилләрдә данышмаға башлајырлар. Шиддәтли күләјин сәсинә бәнзәр бир сәс еви бүрүјүр.

Башга әразиләрдән Јерусәлимә ҝәлән гонаглар сәси ешидир вә нә баш вердијини ҝөрмәк үчүн евә тәрәф гачырлар. Һәмин адамлар шаҝирдләрин онларын дилләриндә данышдығыны ҝөрәндә һејрәтә ҝәлирләр. Онлар дејирләр: «Ахы бу адамлар Ҹәлиләдәндир. Неҹә олур ки, бизим дилимиздә данышырлар?»

Сонра Бутрус вә диҝәр һәвариләр ҹамаатын гаршысында дајаныр. Бутрус онлара Исанын неҹә өлдүрүлдүјүнү вә Јеһованын ону  неҹә дирилтдијини данышыр. Бутрус дејир: «Инди Иса ҝөјдә Аллаһын сағындадыр вә о, сөз вердији кими үзәримизә мүгәддәс руһ төкүб. Ҝөрдүјүнүз вә ешитдијиниз мөҹүзәләр бунун сајәсиндәдир».

Бутрусун сөзләри ҹамаата ҝүҹлү тәсир едир. Онлар сорушурлар: «Бәс инди биз нә етмәлијик?» Бутрус онлара дејир: «Ҝүнаһларыныздан төвбә един вә Исанын ады наминә вәфтиз олун. Сиз дә мүгәддәс руһ алаҹагсыныз». Һәмин ҝүн тәхминән 3000 адам вәфтиз олур. Бундан сонра Јерусәлимдә шаҝирдләрин сајы сүрәтлә артмаға башлајыр. Мүгәддәс руһун көмәји илә һәвариләр даһа чох јығынҹаглар тәшкил едир вә беләҹә, Исанын онлара тапшырдығы һәр шеји шаҝирдләрә өјрәдә билирләр.

«Әҝәр сән дилинлә Исанын Аға олдуғуну һамыја бәјан едирсәнсә вә үрәјиндә Аллаһын ону дирилтдијинә иман едирсәнсә, хилас олаҹагсан» (Ромалылара 10:9)