Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

XIV һиссә

XIV һиссә

Биринҹи әсрдә јашајан мәсиһиләр Падшаһлыг һагда хош хәбәри дүнјанын ән уҹгар јерләринә кими чатдырмышдылар. Иса Мәсиһ онлары тәблиғ етмәли олдуглары јерләрә јөнләндирмиш вә онлара мөҹүзәви шәкилдә мүхтәлиф дилләрдә тәблиғ етмәк габилијјәти вермишди. Јеһова исә мәсиһиләрә ҹәсарәт вә шиддәтли тәгибләрин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн ҝүҹ вермишди.

Иса Мәсиһ ҝөрүнтүдә һәвари Јәһјаја Јеһованын әзәмәтини ҝөстәрмишди. Диҝәр бир ҝөрүнтүдә исә Јәһја ҝөјдәки Падшаһлығын Шејтан үзәриндә гәләбә газандығыны вә онун һакимијјәтинә әбәдилик сон гојдуғуну ҝөрмүшдү. Јәһја Исанын Падшаһ кими идарә етдијини вә онун 144 000 һакимијјәт шәрикини дә ҝөрмүшдү. О, һәмчинин бүтүн јер үзүнүн ҹәннәтә чеврилдијини вә орадакы бүтүн инсанларын Јеһоваја сүлһ вә бирлик ичиндә ибадәт етдикләрини ҝөрмүшдү.

БУ БӨЛМӘДӘ

ДӘРС 94

Шаҝирдләр мүгәддәс руһ алыр

Мүгәддәс руһ онлара һансы мөҹүзәви ҝүҹү верир?

ДӘРС 95

Онлары һеч нә сусдура билмир

Иса Мәсиһи өлдүрән дин хадимләри инди дә шаҝирдләри сусдурмаға чалышырлар.

ДӘРС 96

Иса Мәсиһ Шаулу һәвари сечир

Шаул мәсиһиләрин гәддар дүшмәни иди, лакин сонрадан о дәјишир.

ДӘРС 97

Корнили мүгәддәс руһ алыр

Нәјә ҝөрә Аллаһ Бутрусу јәһуди олмајан бу адамын евинә ҝөндәрир?

ДӘРС 98

Мәсиһилик бир чох халглара јајылыр

Һәвари Булус вә онун әмәкдашлары узаг әразиләрдә тәблиғ едирләр.

ДӘРС 99

Зиндан ҝөзәтчиси Мәсиһә иман ҝәтирир

Ҹин, зәлзәлә вә гылынҹын бу һекајә илә һансы әлагәси вар?

ДӘРС 100

Булус вә Тимути

Онлар узун илләр дост вә әмәкдаш кими бирҝә чалышырлар.

ДӘРС 101

Булусу Ромаја ҝөндәрирләр

Сәјаһәт чох тәһлүкәли кечир, анҹаг һеч бир чәтинлик бу һәваринин гәтијјәтини сындыра билмир.

ДӘРС 102

Јәһјанын ҝөрүнтүләри

Иса Мәсиһ Јәһјаја ҝәләҹәклә бағлы ҝөрүнтүләр ҝөстәрмишди.

ДӘРС 103

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин»

Јәһјанын ҝөрдүјү ҝөрүнтүләр Аллаһын Падшаһлығынын ҝәләҹәкдә јер үзүндәки һәјаты неҹә дәјишәҹәјини ҝөстәрир.