Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 76

Иса Мәсиһ Јеһованын евинин гејрәтини чәкир

Иса Мәсиһ Јеһованын евинин гејрәтини чәкир

Ерамызын 30-ҹу илинин јазында Иса Мәсиһ Јерусәлимә ҝедир. Пасханы гејд етмәк үчүн ораја чохлу адам ҝәлиб. Бајрамда ҹамаат гурбан кәсмәк үчүн мәбәдә һејван ҝәтирир. Кимиси һејваны өзү илә ҝәтирир, кимиси исә Јерусәлимдән алыр.

Иса Мәсиһ мәбәдә ҝирәндә һејван сатанлары ҝөрүр. Онлар пул газанмаг үчүн Јеһованын ибадәт евини базара чевирибләр! Буну ҝөрәндә Иса гәзәбләнир. О, кәндирдән гамчы дүзәлдиб гојунлары мәбәддән говур. Иса Мәсиһ пул дәјишәнләрин масасыны  чевирир. Онларын пуллары јерә төкүлүр. О, ҝөјәрчин сатанлара дејир: «Јығышдырын бунлары бурадан! Атамын евини базара чевирмәјин!»

Иса Мәсиһин мәбәддә етдикләрини ҝөрән ҹамаат мәәттәл галыр. Исанын шаҝирдләри Мәсиһлә бағлы бу пејғәмбәрлији хатырлајырлар: «Јеһованын евинин гејрәтини чәкәҹәјәм».

Ерамызын 33-ҹү илиндә Иса Мәсиһ мәбәди икинҹи дәфә тәмизләјир. О, һеч кимә иҹазә вермир ки, Атасынын евинә һөрмәтсизлик етсинләр.

«Сиз һәм Аллаһын, һәм дә вар-дөвләтин нөкәри ола билмәзсиниз» (Лука 16:13)