Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 83

Иса Мәсиһ минләрлә инсана јемәк верир

Иса Мәсиһ минләрлә инсана јемәк верир

Ерамызын 32-ҹи илинин Пасха бајрамындан бир аз әввәл һәвариләр тәблиғ сәјаһәтиндән гајыдырлар. Онлар јорғундурлар, буна ҝөрә Иса Мәсиһ онлары да ҝөтүрүб динҹләрини алмаг үчүн гајыгла Бејтсәјдаја үзүр. Анҹаг гајыг саһилә јахынлашанда Иса Мәсиһ ҝөрүр ки, минләрлә адам онларын архасынҹа ораја ҝәлиб. О, шаҝирдләри илә динҹәлмәк истәсә дә, ҹамааты хош гаршылајыр. Иса Мәсиһ хәстәләри сағалдыр, ҹамаата тәлим верир, бүтүн ҝүнү онлара Аллаһын Падшаһлығы һагда данышыр. Ахшам дүшәндә һәвариләр она јахынлашыб дејирләр: «Ҹамаат аҹдыр. Гој ҝедиб нә исә јесинләр».

Иса Мәсиһ дејир: «Һеч һара ҝетмәсинләр. Сиз онлара јемәк верин». Һәвариләр сорушур: «Дејирсән ҝедиб ҹамаата чөрәк алаг?» Һәвари Филип дејир: «Һәтта 200 динарлыг чөрәк алсаг да, бу гәдәр адама бәс етмәз».

Иса Мәсиһ сорушур: «Нә гәдәр чөрәјимиз вар?» Андреас ҹаваб верир: «Бизим беш чөрәк вә ики хырда балығымыз вар. Бу кимә бәс едәр?» Иса Мәсиһ дејир: «Чөрәји вә балығы мәнә ҝәтирин». О, ҹамаата дејир ки, әлли-әлли, јүз-јүз отурсунлар. Иса Мәсиһ чөрәји вә балығы ҝөтүрүр, ҝөјә бахараг Аллаһа дуа едир. Сонра чөрәклә балығы һәвариләрә верир ки, ҹамаата пајласынлар. Һамы, 5000 киши, арвад-ушаг јејиб дојур. Сонра һәвариләр артыг галан тикәләри јығырлар ки, һеч нә зај олмасын. Онлар нә аз, нә чох дүз 12 сәбәт чөрәк  јығырлар. Ҝөрүрсән, Иса Мәсиһ неҹә мөһтәшәм мөҹүзә ҝөстәрир!

Буну ҝөрән ҹамааты һејрәт бүрүјүр. Онлар Иса Мәсиһи өзләринә падшаһ етмәк истәјирләр. Анҹаг Иса Мәсиһ билир ки, Јеһованын ону падшаһ тәјин етмәсинә һәлә вар. Буна ҝөрә дә о ҹамааты ҝери ҝөндәрир вә һәвариләринә дејир ки, Ҹәлилә дәнизинин о тајына ҝетсинләр. Онлар гајыға миниб ҝедирләр. Иса Мәсиһ исә тәк галмаг үчүн даға галхыр. Нәјә ҝөрә? Чүнки Атасына дуа етмәк истәјир. Нә гәдәр мәшғул олса да, Иса Мәсиһ дуа етмәјә һәмишә вахт ајырыр.

«Хараб олуб ҝедән гида үчүн әлләшмәјин, әбәди һәјат ҝәтирән вә даим галан гидадан өтрү чалышын. Бу гиданы сизә инсан Оғлу верәҹәк» (Јәһја 6:27)