Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 69

Ҹәбрајыл мәләк Мәрјәмә ҝөрүнүр

Ҹәбрајыл мәләк Мәрјәмә ҝөрүнүр

Илсәбанын Мәрјәм адлы ҝәнҹ гоһуму вар. Мәрјәм Ҹәлиләнин Насирә шәһәриндә јашајыр. О, дүлҝәр Јусифлә нишанлыдыр. Илсәбанын һамиләлијинин алтынҹы ајында Ҹәбрајыл мәләк Мәрјәмә ҝөрүнүр. О дејир: «Салам, Мәрјәм. Јеһова сәндән чох разыдыр». Мәрјәм онун нә демәк истәдијини баша дүшмүр. Сонра Ҹәбрајыл она дејир: «Сән һамилә галыб, бир оғул доғаҹагсан. Онун адыны Иса гојарсан. О, падшаһ олаҹаг. Онун Падшаһлығынын сону олмајаҹаг».

Мәрјәм дејир: «Ахы мән бакирәјәм. Мәним неҹә ушағым ола биләр?» Ҹәбрајыл ҹаваб верир: «Јеһова үчүн мүмкүн олмајан һеч нә јохдур. Мүгәддәс руһ үзәринә ҝәләҹәк вә сәнин бир оғлун олаҹаг. Бах гоһумун Илсәба да һамиләдир». Сонра исә Мәрјәм дејир: «Мән Јеһованын гулујам! Гој сән дејән кими олсун».

 Мәрјәм Илсәбаја баш чәкмәјә ҝедир. О, Илсәбаны саламлајанда Илсәба бәтниндәки ушағын тәрпәндијини һисс едир. О, мүгәддәс руһла долараг дејир: «Мәрјәм, Јеһова сәни шәрәфә лајиг ҝөрүб. Ағамын анасынын евимә ҝәлмәји мәним үчүн шәрәфдир». Мәрјәм дејир: «Бүтүн гәлбимлә Јеһованы уҹалдырам». Мәрјәм үч ај Илсәбанын јанында галыр. Сонра исә Насирәјә евинә гајыдыр.

Јусиф Мәрјәмин һамилә олдуғуну өјрәнәндә нишаны гајтармаг истәјир. Анҹаг мәләк јухуда она ҝөрүнүб дејир: «Онунла евләнмәкдән горхма. О, сәһв иш тутмајыб». Буна ҝөрә дә Јусиф Мәрјәмлә евләниб, ону евинә ҝәтирир.

«Ҝөјдә вә јердә... Јеһова истәдији һәр шеји едир» (Зәбур 135:6)