Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын сөзүнә гулаг ас вә әбәдијјән јаша

 Һиссә 8

Исанын өлүмү сәнин үчүн нә демәкдир?

Исанын өлүмү сәнин үчүн нә демәкдир?

Иса өлдү ки, биз әбәди јашаја биләк (Јәһја 3:16).

Исанын өлүмүндән үч ҝүн сонра бир нечә гадын онун гәбринә баш чәкәндә оранын бош олдуғуну ҝөрдү. Јеһова ону дирилтмишди.

Сонра Иса давамчыларына ҝөрүндү.

Јеһова ону гүдрәтли вә өлмәз бир мәләк кими дирилтди. Сонра Исанын давамчылары онун ҝөјә галхдығыны ҝөрдүләр.

 Аллаһ Исаны дирилдиб сәмави һөкумәтиндә Падшаһ тәјин етди (Дәнјал 7:13, 14).

Иса бәшәријјәти ҝүнаһ вә өлүмдән азад етмәк үчүн өз һәјатыны гурбан верди (Мәтта 20:28). Бунун сајәсиндә Аллаһ әбәди јашамағымыз үчүн шәраит јаратды.

Јеһова Исаны Падшаһ тәјин етди ки, о, Јери идарә етсин. Онун 144 000 көмәкчиси олаҹаг. Онлар вахтилә јер үзүндә јашајан, сонра исә ҝөјләрдә јашамаг үчүн дирилдилән садиг инсанлардыр. Иса вә онун 144 000 һакимијјәт шәрики салеһ сәмави һөкумәти, јәни Аллаһын Падшаһлығыны тәшкил едәҹәкләр (Вәһј 14:1—3).

Аллаһын Падшаһлығы јер үзүнү Ҹәннәтә чевирәҹәк. Мүһарибәләр, ҹинајәткарлыг, јохсуллуг вә аҹлыг даһа олмајаҹаг. Инсанлар әсил хошбәхтлијә говушаҹаглар (Зәбур 145:16).