Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һиссә 1

Биз Аллаһы неҹә ешидә биләрик?

Биз Аллаһы неҹә ешидә биләрик?

Аллаһ бизимлә Мүгәддәс Китаб васитәсилә данышыр (2 Тимутијә 3:16).

Һәгиги Аллаһ бәзи инсанлары Онун фикирләрини хүсуси бир китабда јазмаға тәшвиг етмишди. Бу китаб Мүгәддәс Китаб адланыр. Орада ваҹиб мәлумат вар вә Аллаһ истәјир ки, сән ону биләсән.

Бизим үчүн нәјин ән јахшы олдуғуну јалныз Аллаһ билир, ахы О, бүтүн мүдриклијин мәнбәјидир. Она гулаг ассан, сән, доғрудан да, мүдрик инсан олаҹагсан (Мәсәлләр 1:5).

Аллаһ истәјир ки, јер үзүндә јашајан һәр бир инсан Мүгәддәс Китабы охусун. Һал-һазырда бу китаб бир чох дилләрдә вар.

Әҝәр сән Аллаһы ешитмәк истәјирсәнсә, Мүгәддәс Китабы охумалы вә ону баша дүшмәлисән.

 Дүнјанын һәр јериндә инсанлар Аллаһ һаггында өјрәнирләр (Мәтта 28:19).

Јеһованын Шаһидләри сәнә Мүгәддәс Китабы баша дүшмәјә көмәк едә биләрләр.

Онлар дүнјанын һәр јериндә инсанлара Аллаһ һаггында һәгигәти өјрәдирләр.

Сәндән буна ҝөрә пул өдәмәк тәләб олунмур. Сән Јеһованын Шаһидләринин ибадәт јерләриндә дә Аллаһ һаггында өјрәнә биләрсән.