Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 3, 2017 | Дүнјанын сону барәдә вәһј

Неҹә фикирләширсиниз?

Мүгәддәс Китабда дүнјанын сону барәдә јазыланлары охујанда бәзи инсанлар горхурлар. Амма фикир верин бу барәдә Мүгәддәс Китабда нә дејилир:

«Бу пејғәмбәрлик сөзләрини уҹадан охујан, онлары ешидән... хошбәхтдир» (Вәһј 1:3).

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин бу сајындан дүнјанын сону барәдә олан бир вәһј барәдә мәлумат ала биләрсиниз. Журналда һәмчинин вәһјин ачыгламасы да верилир.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Ахырзаман. Әламәтләри вә сизә аидијјәти

Ағ, күрән, гара вә солғун рәнҝдә олан дөрд ат. Ҝурулту илә чапан дөрд атлы сәһнәси «Вәһј» китабында олан ән мәшһур сәһнәләрдән биридир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Ахырзаман ҹарчылары вә ҝәләҹәјиниз

Дөрд атлы һагда вәһјин изаһатына бахын.

Даһа бир тарихи дәлил

Ола билсин, Тәттанајын ким олдуғуну билмәјәсиниз, лакин онун адынын Мүгәддәс Китабда хатырланмасы вә тутдуғу вәзифәнин орада дүзҝүн гејд едилмәси әһәмијјәтли фактдыр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Бејсболу һәр шејдән чох севирдим!

Самуел Һамилтонун һәјатында идман ән өнәмли јери тутурду. Амма Мүгәддәс Китабы өјрәнәндән сонра онун һәјаты дәјишди.

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

«Сән ҝөзәл гадынсан»

Ибраһимҝил Мисирдә оланда Саранын ҝөзәллији фирон әјанларыны һејран едир вә онлар бу барәдә фирона хәбәр верирләр. Билмәк истәјирсиниз, сонра нә олур?

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Доғруданмы, Аллаһ бир халгы о бириндән үстүн тутур? Аллаһ бир халга немәт бәхш едиб, диҝәрини исә ләнәтләјиб?

Әлавә олараг сајтда

«Вәһј» китабынын мәнасы нәдир?

«Вәһј» китабынын өзүндә дејилир ки, ону охујан, баша дүшән вә јазыланлара әмәл едән хошбәхтдир.