Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 1, 2017 | Мүгәддәс Китабы охумағын һансы фајдасы вар?

Неҹә Фикирләширсиниз?

Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләр мүасир дөвр үчүн јарарлыдыр, јохса онлар артыг көһнәлиб? Орада јазылыб: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр» (2 Тимутијә 3:16, 17).

«Ҝөзәтчи Гүлләси» журналынын бу сајында Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрин нә гәдәр һикмәтли олдуғу ҝөстәрилир вә ону охумаға даир мәсләһәтләр верилир.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мүгәддәс Китабы охумаг нә үчүн лазымдыр?

Милјонларла инсан Мүгәддәс Китабы охумаг һансы фајданы ҝәтириб?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Әсас башламагдыр

Беш мәсләһәтин көмәји илә сизә Мүгәддәс Китабы мүталиә етмәк асан олаҹаг вә бу сизә зөвг верәҹәк.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мүталиәни мараглы един

Мүгәддәс Китабын тәрҹүмәләри, јени технолоҝијалар, Мүгәддәс Китаб үзрә ахтарыш вәсаитләри вә диҝәр үсулларын көмәјилә Мүгәддәс Китабын мүталиәсиндән зөвг ала биләрсиниз.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аллаһын Кәламынын сизә фајдасы

Бу илаһи китабда мөһтәшәм мәсләһәтләр вар.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Өлмәк истәмирдим!

Јвонне Гуаррие бир дәфә сорушду: «Мән нијә дүнјаја ҝәлмишәм?» Бу суала тапдығы ҹаваб онун һәјатыны көкүндән дәјишди.

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

О, Аллаһын разылығыны газанды

Аиләнизи доландырыр, вә ја һаггын тәрәфиндә дурмаг үчүн мүбаризә апармалы олурсунузса, Һәнуг пејғәмбәрин иманындан чох шеј өјрәнә биләрсиниз.

Бу, садәҹә кичик анлашылмазлыгдыр?

Мүгәддәс Китабдакы хәбәр чох ваҹибдир вә ону дүз баша дүшмәк лазымдыр. Бәс бу неҹә мүмкүндүр?

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Мүгәддәс Китабда әзабларын баш вермәсинин сәбәби ачыгланмагла јанашы, онларын сона чатаҹағы һагда да јазылыб.

Әлавә олараг сајтда

Мүгәддәс Китабда зиддијјәтләр вармы?

Мүгәддәс Китабда зиддијјәт кими ҝөрүнән парчалары арашдырын вә ҝөрүн мүәјјән принсипләрин тәтбиги сајәсиндә онлара неҹә ајдынлыг ҝәтирилир.