Неҹә Фикирләширсиниз?

Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләр мүасир дөвр үчүн јарарлыдыр, јохса онлар артыг көһнәлиб? Орада јазылыб: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр» (2 Тимутијә 3:16, 17).

«Ҝөзәтчи Гүлләси» журналынын бу сајында Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрин нә гәдәр һикмәтли олдуғу ҝөстәрилир вә ону охумаға даир мәсләһәтләр верилир.