Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Јохсуллуғун сону ҝәләҹәкми?

Аллаһ јохсуллуға неҹә сон гојаҹаг? (Мәтта 6:9, 10).

Сон дәрәҹә јохсуллуг уҹбатындан һәр ил милјонларла инсан гида чатышмазлығындан вә хәстәликдән өлүр. Дүнјанын бир гисми чичәкләнсә дә, әксәр һиссәсиндә јохсуллуг баш алыб ҝедир. Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, бәшәр тарихиндә јохсуллуг проблеми һәмишә олуб. (Јәһја 12:8 ајәсини охујун.)

Јохсуллуға сон гојмаг үчүн дүнјанын еһтијатларыны бәрабәр бөлүшдүрмәји баҹаран вә јохсуллуғун әсас сәбәби олан мүһарибәләрә сон гојан бир һөкумәт олмалыдыр. Аллаһ мәһз белә бир һөкумәт вәд едир. (Дәнјал 2:44 ајәсини охујун.)

Јохсуллуға ким әнҹам чәкәҹәк?

Аллаһ Иса Мәсиһи бүтүн бәшәријјәт үзәриндә Падшаһ тәјин едиб (Зәбур 2:4—8). О, мәзлумлары хилас едәҹәк, зүлмә вә зоракылыға сон гојаҹаг. (Зәбур 72:8, 12—14 ајәләрини охујун.)

«Сүлһ әмири» олан Иса Мәсиһ дүнјада сүлһү вә тәһлүкәсизлији бәргәрар едәҹәк. Сонра һәр кәсин өз еви, өз ешији олаҹаг, һамы зөвг ала-ала ишләјәҹәк вә аҹлыг нәдир билмәјәҹәк. (Әшија 9:6, 7; 65:21—23 ајәләрини охујун.)