Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ ијул 2015 | Нараһатчылыглар вә онларын һәлли

Милјонларла инсан фәлакәтләрин вә бөһранын гурбаны олур, лакин бәзиләри диҝәрләринә нисбәтән даһа аз нараһатчылыг кечирир. Сәбәб?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бәшәријјәт нараһатчылығын ағушунда

Тәдгигатлар ҝөстәрир ки, инсанын һәтта аз да олса, узун сүрән нараһатчылыг кечирмәси вахтсыз өлүмә ҝәтириб чыхарыр. Бунун өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрсән?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Пул нараһатчылығы

Јашајыш үчүн зәрури шејләр од баһасына олса да, бир киши аиләсини доландыра билди.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аилә нараһатчылығы

Хәјанәтин, бошанманын гурбаны олан, чәтинликләрә синә ҝәрән вә әсил иманын нә олдуғуну өз тәҹрүбәсиндән ҝөрән бир гадынын һәјат һекајәси.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Тәһлүкә нараһатчылығы

Мүһарибәләрин, ҹинајәтин, хәстәликләрин һөкм сүрдүјү, иглимин дәјишдији, еколоҝијанын чиркләндији шәраитдән баш чыхармаг үчүн нә едә биләрсиниз?

Азәрбајҹан дилиндә Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» ишыг үзү ҝөрдү

«Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин бу нәшриндә Аллаһын ады јазылыб. Һабелә Аллаһын Кәламы там дәгигликлә сизә ана дилиниздә чатдырылыр.

Билирсиниз?

Гәдимдә әлдәјирманындан неҹә истифадә олунурду? «Гојнунда» сөзү алтында нә нәзәрдә тутулур?

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Елә бир вахт ҝәләҹәкми ки, пислик олмасын?

Әлавә олараг сајтда

Аллаһа јалварсам, мәнә көмәк едәҹәкми?

Аллаһ проблемләримизи ҝөрүрмү?