Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ јанвар 2015 | Коррупсијасыз һөкумәт

Инсанларын зәннинҹә, коррупсија ән чох дөвләт органларында јајылыб. Коррупсијасыз һөкумәт садәҹә арзудур?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Коррупсија ҝирдабында батан һөкумәт

Проблем билдијимиздән дә бетәрдир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аллаһын Падшаһлығы. Коррупсијасыз һөкумәт

Падшаһлығын коррупсијасыз һөкумәт олдуғуну сүбут едән алты амил.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Мүгәддәс Китаб һәгигәти сусузлуғуму јатыртды

Мајли Ҝүндәл атасы өләндә Аллаһа иманыны итирди. Бәс о, әсил иманы вә дахили раһатлығы неҹә тапды?

Әрләр, јолдашынызла инҹә давранын

Аилә мадди ҹәһәтдән јахшы олса да, даһа ваҹиб мәсәләләрдә чатышмамазлыг ола биләр.

Билирсиниз?

Мүгәддәс Китабда јазылан «хәдим» сөзү кимләрә шамил олунур? Нәјә ҝөрә пејғәмбәрләрин дөврүндә чобанлар гојунлары кечиләрдән ајырырдылар?

Иса Мәсиһә дуа етмәк ҹаиздир?

Иса өзү бу суалын ҹавабыны верир.

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Инсанлары Аллаһ јарадыб, јохса онлар һејванлардан әмәлә ҝәлибләр?

Әлавә олараг сајтда

Мүгәддәс Јазыларда ејниҹинсли инсанларын никаһы барәдә нәсә дејилирми?

Никаһын Баниси аиләнин мөһкәм вә хошбәхт олмасы үчүн нә лазым олдуғуну билир.