Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  октјабр 2014

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Нијә Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлиши үчүн дуа етмәлијик?

Аллаһын Падшаһлығы сәмави һөкумәтдир. Бу Падшаһлыг јер үзүндә салеһлији вә сүлһү бәргәрар едәҹәк. Она ҝөрә Иса пејғәмбәр өз давамчыларына бујурмушду ки, онун ҝәлиши үчүн дуа етсинләр. Һеч бир инсан һөкумәти зоракылығы, әдаләтсизлији вә ја хәстәликләри бирдәфәлик арадан галдыра билмәз, амма Аллаһын Падшаһлығы буну етмәјә гадирдир вә тезликлә едәҹәк. Аллаһ Иса Мәсиһи Падшаһлығына Падшаһ сечиб. Һәмчинин Јеһова Аллаһ Иса Мәсиһин давамчыларындан ибарәт бир груп шәхси Падшаһлыгда онунла бирҝә идарә етмәк үчүн сечиб. (Лука 11:2; 22:28—30 ајәләрини охујун.)

Тезликлә Аллаһын Падшаһлығы Аллаһын һакимијјәтинин бүтүн дүшмәнләринә гаршы өлчү ҝөтүрәҹәк. Она ҝөрә дә Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәси үчүн дуа едәндә биз инсан һакимијјәтинә сон гојулмасыны вә Аллаһын һөкмранлыг етмәсини диләмиш олуруг. (Даниел 7:13, 14; Вәһј 11:15, 18 ајәләрини охујун.)

Һарадан билирик ки, Падшаһлыг инсанлара хејир ҝәтирәҹәк?

Иса Мәсиһ ән мүкәммәл Падшаһдыр, чүнки о, инсанларын дәрдинә јаныр. Иса Мәсиһ Аллаһдан имдад диләјәнләрин дадына јетмәјә дә гадирдир. (Мәзмур 72:8, 12—14 ајәләрини охујун.)

Аллаһын Падшаһлығы Онун ҝәлиши үчүн үрәкдән дуа едәнләрә вә Аллаһын әмрләринә ујғун јашајанлара хејир ҝәтирәҹәк. Сиз Мүгәддәс Китабда Аллаһын Падшаһлығы һагда јазыланлары өјрәндијинизә ҝөрә һеч вахт пешман олмајаҹагсыныз. (Лука 18:16, 17; Јәһја 4:23 ајәләрини охујун.)