Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  јанвар 2013

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваблар

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваблар

Аллаһын ады нәдир?

Аилә үзвләримизин һәр биринин шәхси ады вар. Бәс Аллаһын адынын олмасы фикри ағлабатандырмы? Мүгәддәс Китабда Аллаһын бир чох титуллары гејд олунур. Мәсәлән, Күлли-Ихтијар, Али Һөкмдар, Јарадан, лакин Онун шәхси ады вар. (Вәһј 4:11 ајәсини оху.)

Мәсәлән, Мүгәддәс Китабын орижинал әлјазмаларында Мәзмур 83:18 ајәсиндә Аллаһын шәхси адына раст ҝәлмәк олар. Һәмин ајәдә дејилир: «Гој инсанлар билсин ки, ады Јеһова олан Сән јер үзәриндә тәк Уҹа Аллаһсан».

Аллаһын адыны чәкмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Аллаһ истәјир ки, биз Онун шәхси адыны чәкәк. Адәтән, севдијимиз инсанларла, мәсәлән, достларымызла сөһбәт едәндә һәмишә, хүсусилә дә онлар буну биздән хаһиш едәндә онларын адыны чәкирик. Аллаһа дуа едәркән мәҝәр Онун адыны чәкмәк дүзҝүн олмазды? Иса пејғәмбәр дә Худавәндин адыны чәкмәјә тәшвиг едирди. (Матта 6:9; Јәһја 17:26 ајәләрини оху.)

Биз севдијимиз инсанларла, мәсәлән, достларымызла сөһбәт едәндә онларын адларыны чәкирик

Анҹаг Аллаһын досту олмаг үчүн јалныз адыны билмәк кифајәт дејил. Биз Онун һаггында даһа чох билмәлијик. Мәсәлән, Аллаһын варлығы һагда нә билирик? Онунла јахын мүнасибәт гурмаг мүмкүндүрмү? Сиз бу суалларын ҹавабыны Мүгәддәс Китабдан тапа биләрсиниз.