Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ јанвар 2013 | Дүнјанын сонундан горхмалыјыгмы?

Мүгәддәс Јазылара ҝөрә, «дүнјанын сону» дедикдә нә нәзәрдә тутулур?

Әзиз охуҹуларымыз!

Бу сајдан етибарән әввәлләр «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә чап едилән бәзи рубрикалар инди јалныз Интернет сәһифәмиздә чыхаҹаг. Сајтымыза баш чәкәнләр онлары бир чох дилләрдә охуја биләрләр. Бу дәјишиклијин сәбәби һагда өјрәнин.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Дүнјанын сонундан горхмалыјыгмы?

Ола билсин, Мүгәддәс Китабда дүнјанын сону барәдә јазыланлар сизә тәәҹҹүблү ҝәләҹәк.

DRAW CLOSE TO GOD

«Бунлары... көрпәләрә ачдын»

Мүгәддәс Китабда Аллаһ һаггында гәләмә алынан һәгигәтләри баша дүшмәк үчүн нә тәләб олундуғуну өјрәнин.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

«Ахыр ки, әсил азадлығы тапдым»

Мүгәддәс Јазыларын бир ҝәнҹә сигаретә вә наркотикә «јох» демәјә вә спиртли ичкиләрдән суи-истифадәјә сон гојмаға неҹә көмәк етдији барәдә өјрәнин.

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

«Һабил өлсә дә, иманы сајәсиндә индијәдәк данышыр»

Һабилә гајғыкеш Јарадана иман инкишаф етдирмәјә көмәк едән үч амилә нәзәр салын.

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваблар

Аллаһын ады нәдир вә ону нәјә ҝөрә чәкмәлијик?

Әлавә олараг сајтда

Пахыл олма!

Гардашы вә баҹысы Мусаја пахыллыг едәндә онун неҹә даврандығы һагда оху.

«Сағ ол» демәји унутма!

Валидејнләр, ушагларыныза көрпә јашларындан «сағ ол» демәји өјрәдин.