Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  декабр 2015

Јадыныздадырмы?

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунузса, ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

«Һизгијал» китабындакы «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» кимдир?

Ҝөрүнүр, «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» Шејтаны јох, халглар бирлијини билдирир. Бу халглар бирлији бөјүк мүсибәт башлајандан сонра јер үзүндән Аллаһын халгынын көкүнү кәсмәк истәјәҹәк (15/5, сәһифә 29, 30).

Исанын мөҹүзәләри онун сәхавәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрир?

Ганәдәки тојда Иса тәхминән 380 литр сују шәраба чевирмишди. Башга бир вахт 5000-дән чох адамы мөҹүзәви шәкилдә једиртмишди (Мәт. 14:14—21; Јәһ. 2:6—11). Һәр ики һалда о, Атасы кими, сәхавәт ҝөстәрмишди (15/6, сәһифә 4, 5).

Бөјүк Бабил мәһв едилән заман јалан динләрин кечмиш үзвләринин һамысы мәһв олаҹаг?

Хејр. Зәкәријјә 13:4—6 ајәләринә әсасән, һәтта кешишләрдән бәзиләри диндән әл чәкәҹәк вә һеч вахт јалан динин үзвү олмадығыны иддиа едәҹәкләр (15/7, сәһифә 15, 16).

Мәсиһиләр нә барәдә дүшүнә биләрләр?

Јеһованын јаратдыглары, назил етдији Кәламы, дуа әнамы вә Онун мәһәббәтини әкс етдирән фидјә барәдә (15/8, сәһифә 10—13).

Пис достлардан узаг дурмаг ҝөстәришинә әсасән, мәсиһи киминлә ҝөрүшә биләр?

Биз иманымыза шәрик олмајанлара гаршы сәрт дејилик. Лакин Аллаһа һәср олунмајан вә Онун ганунлары илә јашамајан кәслә ҝөрүшмәк Аллаһын әмринә зиддир (1 Кор. 15:33) (15/8, сәһифә 25).

Нәјә ҝөрә һәвари Бутрус бир анлыг иманыны итирмишди, бәс сонра иманыны неҹә бәрпа етди?

Бутрус иман едиб сујун үзү илә Исаја тәрәф ҝетди (Мәт. 14:24—32). Анҹаг фыртынаја баханда горхду. Сонра јенидән диггәтини Исаја ҹәмләди вә онун көмәјини гәбул етди (15/9, сәһифә 16, 17).

Һәвариләрин ишләри 28:4 ајәсиндә дејилир ки, Малта әһли һәвари Булусун гатил олдуғуну дүшүнүрдү. Нәјә ҝөрә онлар белә дүшүнмүшдү?

Һәвари Булусу ҝүрзә санҹанда онлар белә нәтиҹәјә ҝәлмишдиләр ки, әдаләт илаһәси Дике ону ҹәзаландырды (1/10, сәһифә 9).

Мартанын башынын ишә гарышмасындан нә өјрәнирик?

Бир дәфә Мартанын башы биш-дүшә бәрк гарышмышды. Иса деди ки, онун баҹысы Исанын сөзләринә гулаг асмагла өзүнә јахшы пај сечиб. Биз еһтијатлы олмалыјыг ки, икинҹи дәрәҹәли мәшғулијјәтләр руһани ишләримизә мане олмасын (15/10, сәһифә 18—20).