Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) ијул 2015

Бу сајда 2015-ҹи ил августун 31-дән сентјабрын 27-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшдирилир

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Русијада

Бу мәгаләдә тәләбат олан јердә хидмәт етмәк үчүн Русијаја көчән субај вә евли мәсиһиләрдән данышылыр. Онлар Јеһоваја даһа чох етибар етмәји өјрәнмишләр.

Руһани ҹәннәти ҝенишләндирәк

Руһани ҹәннәт вә руһани мәбәд ејни шејдир? Булусун үчүнҹү ҝөјдә ҝөрдүјү ҹәннәт нәдир?

Әзијјәтли ҝүнләрдә Јеһоваја хидмәт

Иманынызы мөһкәм сахламаға вә хидмәтдә фәал галмаға сизә нә көмәк едә биләр? Аллаһын гәдимдә јашајан вә она севинҹлә хидмәт едән јашлы бәндәләринин нүмунәсини нәзәрдән кечирин.

«Гуртулушунуз јахындыр!»

Бөјүк мүсибәт башлајандан сонра һансы хәбәр бәјан едиләҹәк? Һәмин вахт мәсһ олунмуш мәсиһиләрлә нә баш верәҹәк?

Әмәјини кимин ҝөрмәси өнәмлидир?

Бәсалил вә Өһлүјабын нүмунәси ваҹиб бир һәгигәти баша дүшмәјә көмәк едир. Әмәјимизи һеч кәс ҝөрмәсә дә, Јеһова ҝөрүр.

Аллаһын Падшаһлығына садиг галын!

Мәсиһиләр өзләрини Јеһоваја вә Онун Падшаһлығына садиг галмаға неҹә өјрәшдирә биләрләр?

Бизим ибадәт јерләримиз

Ибадәт јерләримизә неҹә бахмалыјыг? Ибадәт евләринин тикинтиси вә тәмири неҹә малијјәләшдирир?

Билирсиниз?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Вәд едилмиш дијарда мешәлик чох иди. Бу ҝүн өлкәдә ағаҹлығын аз олдуғуну нәзәрә алсаг буна инанмаг олармы?