Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) декабр 2014

Бу сајда 2015-ҹи ил февралын 2-дән мартын 1-нә кими арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

О, «јолу» билирди

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Гај Һ. Пирс 2014-ҹү ил мартын 18-и вәфат етди.

Јеһова сәхавәтли бәндәсини бол-бол хејир-дуаландырыр

Биз Аллаһын исраиллиләрә ианәләрлә бағлы вердији әмрдән ваҹиб дәрс өјрәнә биләрик.

Гулаг асын вә дәрк един

Иса хардал тохуму, маја, таҹир вә ҝизләдилмиш хәзинә илә бағлы мәсәлләр чәкмишди. Онларын мәнасы нәдир?

Мәнасыны анлајын

Исанын јатан әкинчи, тор вә авара оғул мәсәлинин мәнасы нәдир?

Јадыныздадырмы?

Бурадакы 8 суал сәнә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2014-ҹү ил ијундан декабрадәк олан сајларындан нә јадында галдығыны јохламаға көмәк едәҹәк.

Ҝөр фикрини дәјишмәлисән?

Бәзән вердијимиз гәрарлар гәти олмалы олса да, буну һамысына шамил етмәк олмаз. Бәс бу һансы гәрарлардыр?

Охуҹуларын суаллары

Јеремја пејғәмбәр Рәһиләнин ушаглары үчүн ағладығыны дејәркән нәји нәзәрдә тутурду?

Сону бирҝә гаршылајаг

Мүгәддәс Китабдан дөрд нүмунә бирлијин ваҹиблијини вә нә үчүн ҝәләҹәкдә даһа зәрури олаҹағыны ҝөстәрир.

Сәнә вериләни гијмәтләндирирсән?

Руһани мирасы гијмәтләндирдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?