Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) апрел 2014

Бу сајда Мусанын иманы кими иманы неҹә тәзаһүр етдирә биләҹәјимиз арашдырылыр. Јеһова аилә мәсулијјәтләринә неҹә јанашыр вә онлары јеринә јетирмәјә бизә неҹә көмәк едир?

Мусанын иманы гәдәр иманын вармы?

Иманы Мусаја ҹисмани арзулары үстәләмәјә вә Аллаһын бујруғундан бојун гачырмамаға неҹә көмәк етди? Нә үчүн Муса «ҝөзүнү алаҹағы мүкафатдан чәкмирди»?

«Ҝөзәҝөрүнмәз Аллаһы» иман ҝөзү илә ҝөр

Аллаһа иманы Мусаны инсан горхусундан неҹә горумушду? О, Аллаһын вәдләринә иман етдијини неҹә ҝөстәрмишди? Јеһованын сәнә көмәк етмәјә һазыр олан реал Шәхсијјәт олдуғуну ҝөрмәк үчүн иманыны мөһкәмләндир.

LIFE STORY

Таммүддәтли хидмәтдә сорағым һаралардан ҝәлди!

Роберт Уолленин нә үчүн 65 иллик хидмәти ҝөзүнүн габағына ҝәтириб хејир-дуалы вә мәналы һәјат сүрдүјүнү дедијини арашдырын.

Һеч ким ики ағаја гуллуг едә билмәз

Бәзиләри даһа чох пул газанмаг үчүн хариҹә ҝедир. Ајры галмаг никаһа, ушаглара вә Аллаһла мүнасибәтә неҹә тәсир едир?

Ҹәсарәтли ол. Јеһова сәнә дајагдыр!

Бир ата хариҹдәки ишини атыб аиләси илә мүнасибәтләрини неҹә бәрпа етди? Јеһова она аз мәваҹиблә аиләсини доландырмаға неҹә көмәк етди?

Јеһова бизә нә үчүн нәзәр салыр?

Аллаһын мәһәббәтлә бизә нәзәр салдығынын беш үсулуну вә Онун шәхсән сәнинлә марагланмасындан неҹә фајдалана биләҹәјини арашдыр.

Билирсинизми?

Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврләрдә инсанын шүурлу шәкилдә палтарларыны ҹырмасы һансы мәнаны дашыјырды?