Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) декабр 2013

Бу журналда иманымыз пис тәсирләрдән горумағын үсуллары мүзакирә едилир. Һәмчинин Ағамызын шам јемәјинин нә вахт кечирилмәли олдуғу вә онун бизим үчүн һансы мәнаны кәсб етмәли олдуғу арашдырылыр.

Јеһова онлары дағларын көлҝәсиндә һифз етди

Насистләрин дөврүндә Алманијада јашајан Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китаб нәшрләри илә неҹә тәмин олунурду? Онлар һансы тәһлүкәләрлә үзләширдиләр?

Гој һеч нә ағлынызы асанлыгла чашдырмасын!

Павелин салоникилиләрә јаздығы икинҹи мәктубунда вахтында верилән хәбәрдарлыглар нәләрдир? Алданмамаға бизә нә көмәк едә биләр?

Падшаһлыг наминә гурбанлар вермәјә һазырсанмы?

Вахтымыздан, пулумуздан, ҝүҹүмүздән вә баҹарыгларымыздан Аллаһын Падшаһлығыны дәстәкләмәк үчүн неҹә истифадә едә биләҹәјимиз барәдә өјрән.

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунуз?
 
Өзүнүзү јохлајын, ҝөрүн нә јадынызда галыб.

«Бу... сизин үчүн хатирә ҝүнү олаҹаг»

Мәсиһчиләр Пасха барәдә нәји билмәлидирләр? Ағамызын шам јемәји һәр биримиз үчүн һансы мәнаны дашыјыр?

Буну «хатирәми јад етмәк үчүн» един

Ағамызын шам јемәјинин нә заман кечирилмәли олдуғуну һарадан билирик? Чөрәк вә шәраб нәји тәмсил едир?

Өмүр-ҝүн јолдашыны итирәндә

Һәјат јолдашыны итирмәк инсана узунмүддәтли ағры верир. Мүгәддәс Китабдакы дирилмә үмидинин неҹә тәсәлли вә үмид мәнбәји олдуғуну өјрәнин.