Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Рәһбәрлик Шурасынын јени үзвү

Рәһбәрлик Шурасынын јени үзвү

2012-ҹи ил сентјабрын 5-и чәршәнбә ҝүнү сәһәр Бирләшмиш Штатлардакы вә Канададакы Бет-Ел аиләсинин үзвләри Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасына јени үзв гәбул олунмасы илә бағлы елан ешитдиләр. Марк Сандерсон гардаш 2012-ҹи ил сентјабрын 1-дән бу тәјинат үзрә хидмәтә башлады.

Сандерсон гардаш Калифорнија штатынын Сан-Дијего шәһәриндә (АБШ) мәсиһчи аиләсиндә бөјүјүб боја-баша чатыб вә 1975-ҹи ил февралын 9-да вәфтиз олунуб. 1983-ҹү ил сентјабрын 1-дән Канаданын Саскачеван әјаләтиндә пионер хидмәтинә башлајыб. 1990-ҹы илин декабр ајында Бирләшмиш Штатларда Хидмәти Тәкмилләшдирмә Мәктәбинин (инди Субај Гардашлар үчүн Мүгәддәс Китаб Мәктәби адланыр) 7-ҹи синфини битириб. 1991-ҹи илин апрелиндә Канаданын Нјуфаундленд адасына хүсуси пионер тәјин олунуб. Рајон нәзарәтчисинин көмәкчиси кими хидмәт етдикдән сонра о, 1997-ҹи илин февралында Канададакы Бет-Елә дәвәт алыр. 2000-ҹи илин нојабрында ону Бирләшмиш Штатлардакы филиала тәјин едирләр. Орада о, Хәстәхана мәлумат хидмәти шөбәсиндә, сонрадан исә хидмәт шөбәсиндә ишләјир.

2008-ҹи илин сентјабрында Сандерсон гардаш Филиал Комитәләринин үзвләри үчүн Мәктәбдә тәлим алыр вә бундан сонра Филиппин филиалынын комитә үзвү тәјин олунур. 2010-ҹу илин сентјабрында ону јенидән Бирләшмиш Штатлара дәвәт едирләр вә о, орада Рәһбәрлик Шурасынын Хидмәт Комитәсиндә көмәкчи кими ишләјир.