Нәјә ҝөрә дүнјадакы вәзијјәт ҝүндән-ҝүнә писләшир?

Аллаһын Кәламында јазылыб: «Аддымларыны јөнәлтмәк инсанын ихтијарында дејил» (Әрәмја 10:23).

Бу ҝүн дүнјада милјонларла инсан ҝәләҹәјә үмидлә бахыр. Бу журнал онларын үмидинин нәјә әсасландығындан бәһс едир.