Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Өн сөз

Өн сөз

Бу ҝүн филмләрдә вә телевизија верилишләриндә тез-тез ҹадуҝәрләр, сеһрбазлар, вампирләр нүмајиш олунур.

Неҹә дүшүнүрсүнүз, бу, садәҹә зәрәрсиз әјләнҹәдир, јохса бунун инсана зәрәри вар?

«Ојанын!» журналынын бу сајында гејд олунур ки, нәјә ҝөрә фөвгәлтәбии һадисәләр инсанлара мараглы ҝәлир вә онларын архасында әслиндә нә дурур.