Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Сентјабр 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил октјабрын 23-дән нојабрын 26-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Өзүмүзә һаким олаг

Мүгәддәс Китабдакы инсанларын нүмунәси бизә өзүмүзә һаким олмағы баҹармаға неҹә көмәк едә биләр? Нә үчүн мәсиһиләрдә бу хүсусијјәтин олмасы мүтләгдир?

Аллаһын мәрһәмәтини әкс етдирәк

Бир ҝүн Аллаһ Өзүнү Муса пејғәмбәрә танытмаг үчүн она адыны вә хүсусијјәтләрини бәјан едир. Онун илк олараг вурғуладығы хүсусијјәтләрдән бири мәрһәмәтдир. Бәс мәрһәмәт нәдир вә нә үчүн бу, ваҹиб мәгамдыр?

LIFE STORY

Руһән јеткин инсанларла ишләмәк шәрәфим

Дејвид Синклер Бејтелдә хидмәт етдији 61 ил әрзиндә сәдагәтли баҹы-гардашларла әмәкдашлығын она нә гәдәр севинҹ ҝәтирдијиндән данышыр.

«Аллаһымызын сөзү әбәди галар»

Дилдахили дәјишиклиләрә, үмуми ишләк дилләрин дәјишмәсинә, тәрҹүмәсинә ҝөстәрилән мүгавимәтләрә бахмајараг, Мүгәддәс Китаб һәмишә ән популјар китаб олуб.

Аллаһын сөзүнүн мисилсиз ҝүҹү

Мүгәддәс Китабы мүталиә етмәјин сајәсиндә бир чох инсан һәјатында дәјишикликләр едиб. Мүгәддәс Китабын ҝүҹүнүн биздә там фәалијјәт ҝөстәрмәсинә неҹә наил ола биләрик?

«Ҹәсур ол,.. ишә башла!»

Нә үчүн ҹәсарәтли олмалыјыг? Ҹәсарәтли олмаға бизә нә көмәк едә биләр?