Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Октјабр 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил нојабрын 27-дән декабрын 24-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

LIFE STORY

Аллаһа итаәт едәнин немәти бол олар

Олив Метју вә онун һәјат јолдашы 1952-ҹи илдә Шимали Ирландијада өнҹүл кими хидмәт етмәк дәвәтини гәбул етдиләр. Бу мәгаләдә Јеһованын онлара һансы немәтләри вердијини охуја биләрсиниз.

«Бир-биримизи... әмәлдә, һәгигәтән севәк»

Мәһәббәтимизин тамамилә саф, ријасыз олдуғу нәдән ҝөрүнәҹәк?

«Сүлһ јох, гылынҹ ҝәтирмәјә ҝәлмишәм»

Иса Мәсиһ «гылынҹ ҝәтирмәјә ҝәлмишәм» дејәндә нәји нәзәрдә тутурду вә бунун бизә һансы аидијјәти вар?

Мәрд аддым атан ариматајлы Јусиф

О ким иди? Иса Мәсиһлә ону нә бағлајырды? Бу һекајә бизим үчүн һансы мараг кәсб едир?

Зәкәријјәјә назил олан вәһјләр вә биз

Учан тумар, өлчү габынын ичәрисиндә бир гадын, лејләк ганадына бәнзәр ганадлары олан ики гадынын ҝөјдә сүзмәси. Нә үчүн Аллаһ Зәкәријјә пејғәмбәрә белә гејри-ади вәһјләр назил етмишди?

Аллаһын халгыны горујан ҹәнҝ арабалары вә таҹ

Мисдән олан ики дағ, ҹәнҝ арабалары, баш каһинин падшаһ олмасы. Зәкәријјәјә назил олан сон вәһј Аллаһын халгына һансы әминлији верир?

Бир хејирхаһ әмәл

Бир хејирхаһ әмәл һәгигәтә гаршы чыхан биринин Мүгәддәс Китабла марагланмасына неҹә јол ачды?

Билирсиниз?

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ анд ичмәји писләмишди?