Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Ијул 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил августун 28-дән сентјабрын 24-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Хидмәтә һазыр көнүллүләр Түркијәдә

2014-ҹү илдә Түркијәдә хүсуси тәблиғ кампанијасы кечирилди. Бу кампанија нәјә ҝөрә тәшкил олунду? Кампанијанын нәтиҹәси неҹә олду?

Һәгиги сәрвәти ахтарын

Мадди вәсаитләримиздән Аллаһла достлуғумузу мөһкәмләндирмәк үчүн неҹә истифадә едә биләрик?

«Ағлајанларла ағлајын»

Әзизини итирән инсана неҹә тәсәлли верә биләрик? Онлара көмәк етмәк үчүн нә едә биләрсиниз?

«Јаһа алгыш един!»

147-ҹи мәзмурдан биз Јараданымыза һәмд-сәна етмәк үчүн чохлу сәбәбләримизин олдуғуну ҝөрә биләрик.

Гој Јеһова бүтүн нијјәтләрини ҝерчәкләшдирсин!

Һәр бир ҝәнҹ ҝәләҹәји илә бағлы гәрар вермәлидир. Бу фикир онлары горхуда биләр, амма онлар Јеһовадан мәсләһәт истәсәләр, планлары уғурлу олар!

Зеһнимиз һәдәфдәдир

Шејтан пропаганда васитәсилә һәр биримизә һүҹум едир. Биз онун пропагандасына ујмамаг үчүн нә едә биләрик?

Охуҹуларын суаллары

Мәсиһи өзүнүмүдафиә мәгсәдилә одлу силаһ, мәсәлән, түфәнҝ вә ја автомат сахлаја биләр?