Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәгигәтин һәјатыныза тәсири

Һәгигәтин һәјатыныза тәсири

Һәр кәлмәси һәгигәт олан Аллаһ-Таала сизә әбәди һәјат үмиди верир (Јәһја 3:16).

СИЗ НӘ ЕТМӘЛИСИНИЗ?

Бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабдакы һәгигәти өјрәнмәјин хејрини ҝөрүр. Онлар өјрәндикләрини бөјүк мәмнунијјәтлә сизинлә бөлүшә биләрләр.

Аллаһын инсанларла бағлы нијјәти һаггында даһа чох өјрәнмәк үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабынын 3-ҹү фәслинә баха биләрсиниз. Нәшри www.jw.org сајтында онлајн әлдә едә биләрсиниз.