Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Тәгдимат

Тәгдимат

ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ БУ ҜҮН АКТУАЛДЫР?

Елм вә технолоҝијанын инкишаф етдији мүасир дөврдә Төврат, Зәбур вә Инҹилдәки фикирләр нә дәрәҹәдә актуалдыр? Инҹилдә јазылыб:

«Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр вә... фајдалыдыр» (2 Тимутијә 3:16).

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын бу сајы Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләринин һәјатымызын бүтүн саһәләринә даир фајдасындан бәһс едир.