Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2015

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Тимсаһын чәнәси

Тимсаһын чәнәси

ТИМСАҺ һејванлар аләминдә ән бәрк дишләјән һејвандыр. Мисал үчүн, Австралијанын јахынлығында тапылан дәниз тимсаһы, ширдән вә ја пәләнҝдән үч дәфә бәрк дишләјир. Бунунла белә, тимсаһын чәнәси инсан бармағынын уҹундан даһа һәссасдыр. Бу, неҹә мүмкүндүр, ахы онун дәриси сәрт вә габадыр?

Тимсаһын чәнәси минләрлә һиссетмә органлары илә (сенсорлар) өртүлүб. Бунлары арашдыран тәдгигатчы алим Дункан Лејч билдирир: «Синир сонлугларынын мәркәзи кәлләдәки ојугда јерләшир». Бунун сајәсиндә чәнәдәки синир лифләри горунур, ејни заманда да бәзи јерләри о гәдәр һәссаслашыр ки, онлары һеч бир ҹиһазла өлчмәк мүмкүн дејил. Беләҹә, тимсаһ ағзында олан јејилән шејләри јејилмәјән шејләрдән ајырд едә билир. Һәмчинин диши тимсаһ балаларыны зәдәләмәдән ағзында дашыја билир. Тимсаһын чәнәсинин һәм ҝүҹлү, һәм дә һәссас олмасы инсаны валеһ едир.

Неҹә фикирләширсиниз? Тимсаһын чәнәсинин белә хүсусијјәтләрә малик олмасы тәкамүл нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәси?