Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2015

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Монголустана сәјаһәт

Монголустана сәјаһәт

ЧИНҜИЗ ХАН. XII әсрин бу горхмаз ҹәнҝавәри бөјүк Монгол империјасынын әсасыны гојуб. Бу ҝүн бу бөјүк империјадан кичиҹик бир әрази галыб. Һал-һазырда Монголустан дөвләти Русија илә Чин дөвләтинин арасында јерләшир вә дүнјада әһалинин ән сејрәк мәскунлашдығы дөвләтләрдән биридир.

Монголустан ҝениш јамјашыл јајлалардан, тәпәләр бојунҹа узанан өрүшләрдән, уҹа дағлардан вә чајлардан ибарәтдир. Өлкәнин ҹәнубунда јерләшән Гоби сәһрасы ҝүнүмүзә гәдәр ҝәлиб чатан ән јахшы диназавр галыглары илә таныныр. Монголустан дәниз сәвијјәсиндән 1580 метр һүндүрдә јерләшир. Илин 250 ҝүнү ҝүнәшли кечдији үчүн јерли әһали ораны «Мави сәма өлкәси» адландырыр.

Ирбис, гар бәбири

Монголустанын иглими кәскин континенталдыр. Јајда 40 дәрәҹәјә гәдәр исти, гышда исә мәнфи 40 дәрәҹәјә гәдәр шахта олур. Әһалинин үчдә бири көчәри һәјат сүрүр. Кишиләр вә гадынлар сүбһ тездән дуруб кечиләри, инәкләри,  дәвәләри вә мадјанлары сағырлар. Монголлар әсасән әт вә сүд мәһсуллары илә гидаланырлар, хүсусилә дә гојун әтини севирләр.

Кәсмији хәмир кими јоғурур вә гурудараг ааруул, јәни гурут һазырлајырлар

Монголлар гонагпәрвәр халгдыр. Онлар өз даирәви ҝерләринин, јәни көчәри алачыгларынын гапысыны һеч вахт килидләмирләр. Белә ки, јолдан кечән һәр адам ичәри ҝириб истираһәт едә вә онлар үчүн гојулан тәамлардан дада биләр. Чох вахт гонаглара ичәрисинә бир аз дуз гатылмыш сүдлү исти чај верилир.

Өлкә әһалисинин бөјүк гисми буддистләрдир. Бунунла јанашы, шаманизм, ислам вә христиан дининә мәнсуб оланлар да вар, чохлары исә үмумијјәтлә һеч бир динә мәнсуб дејил. Һал-һазырда Монголустанда 350-дән чох Јеһованын Шаһиди вар вә онлар тәхминән 770 нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирләр.

Бактриан (икиһүрҝүҹлү дәвә) шахталы һавада белә јүк дашыја билир