Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! ијул 2015 | Һәјат сизин әлиниздәдир, јохса сиз һәјатын?

Өзүнүзү һәјатынызда сәрнишин кими ҝөрүрсүнүз? Онда ҝөрүн сүканын архасына јенидән неҹә кечә биләрсиниз.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Һәјат сизин әлиниздәдир, јохса сиз һәјатын?

Ҝөзләнилмәјән чәтинликләр һәјатынызы пуч етмәмәлидир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Проблем: вәзијјәт чыхылмаз оланда...

Чыхылмаз вәзијјәтләрлә үзләшәндә онларын өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн сизә көмәк едәҹәк дөрд мәсләһәт

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Проблем: һәр шеј алт-үст ҝәләндә...

Һәр шеји етмәјә ҹан атанда, анҹаг әлиниздән һеч нә ҝәлмәјәндә, стрессдән неҹә јаха гуртара биләрсиниз?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Проблем: мәнфи һиссләр чулғајанда...

Нараһатчылыг, гәзәб вә кәдәр кими һиссләрин сизи дә чулғајыр? Онда бәзи практики аддымлар сизә бу һиссләрә туш ҝәлмәјә көмәк едәҹәк.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Һәјатыныз өз әлиниздәдир!

Вәзијјәти әлә алмаг дүшүндүјүндән даһа асан ола биләр.

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Монголустана сәјаһәт

«Мави сәма өлкәси» гејри-ади гонагпәрвәрлијин шаһиди олан јолчуларын да евидир.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Ајрылыг јарасы

Сән ағыр ајрылыгдан сонра һәјатына неҹә давам едә биләрсән?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Иш

Һансы ишдә ишләмәјинизин фәрги вар?

Малјарија һаггында нәји билмәлијик?

Малјаријанын ҝениш јајылдығы әразидә јашајырсынызса вә ја һәмин әразијә ҝетмәји планлашдырырсынызса, өзүнүзү горумалысыныз.

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Тимсаһын чәнәси

Тимсаһ ширдән вә ја пәләнҝдән үч дәфә бәрк дишләјә билир, бунунла белә, инсан бармағындан да һәссас ола билир. Бу неҹә мүмкүндүр?

Әлавә олараг сајтда

Гәм дәрјасындан неҹә чыхым?

Гәм-кәдәр сәни өз ҹәнҝиндә сахлајанда нә етмәк олар?

Оғурлуг пис ишдир

Аллаһ оғурлуға неҹә бахыр? Чыхыш 20:15 ајәсини оху. Бу ҹизҝи филминә бах вә Емин һагда даһа чох өјрән.