Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  апрел 2015

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Һондураса сәјаһәт

Һондураса сәјаһәт

ҺОНДУРАС сөзүнүн мәнасы испанҹа «дәринлик» демәкдир. Ҝөрүнүр, Христофор Колумб бу әразинин Атлантик океанынын саһилбоју суларыны тәсвир етмәк үчүн бу сөзү истифадә етмишди. Бәзиләринин фикринҹә, өлкә мәһз буна ҝөрә Һондурас адландырылыб.

Һондураслылар аиләдәки сәдагәтә вә әмәкдашлыға бөјүк өнәм верирләр. Мәсәлән, пулларын хәрҹләнмәси вә ушагларын тәһсили кими ваҹиб гәрарлары әрлә арвад бирликдә верир.

Һондурас әһалисинин чоху авропалыларла јерли әһалинин гарышығы олан метисләрдир. Гарышығы олмајан јерли халглар да вар, мәсәлән, чортиләр. Гарифуна кими диҝәр әсил һондураслылар исә өз әҹдадларынын галыгларыдыр.

Гарифуналы мусигичи мөһкәм ағаҹдан дүзәлдилмиш нағара чалыр

Гарифуналылар африкалылардан вә Сент-Винсент адаларында јашамыш Кариб һиндиләриндән әмәлә ҝәлибләр. Тәхминән 1797-ҹи илдә гарифуналылар Ислас-де-ла-Баијаја (Баија адалары) көчүб ҝәлмишләр. Сонрадан  онлар Мәркәзи Американын Кариб дәнизинин саһили боју мәскунлашмышлар. Орадан онлар јаваш-јаваш Мәркәзи вә Шимали Американын диҝәр әразиләринә јајылмаға башламышлар.

Гарифуналылар мөһкәм ағаҹдан дүзәлдилмиш нағаранын мүшајиәти илә шух рәгсләр етмәји хошлајырлар. Онларын мәдәнијјәтинә һәмчинин ал-әлван рәнҝли милли ҝејимләр, нағылбазлыг вә ереба (маниок биткисинин көкүндән һазырланан бөјүк назик пирожна кими милли јемәкләр хасдыр.

Һондурасда Јеһованын Шаһидләринин тәхминән 400 јығынҹағы вар. Ибадәт ҝөрүшләри Чин Мандарин, Һондурас жест дили, инҝилис, испан, Гарифуна вә мискито дилләриндә кечирилир.

Ереба, маниок биткисинин көкүндән һазырланан бөјүк назик пирожна