Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  апрел 2015

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Пишикдир бу, бығы да вар

Пишикдир бу, бығы да вар

ЕВ ПИШИКЛӘРИ әсас етибарилә ҝеҹә һејванларыдыр. Онлара јахынлыгдакы објектләри мүәјјәнләшдирмәјә вә хүсусилә дә, гаранлыгда шикарыны тутмаға бығлары көмәк едир.

Мәлумат. Пишијин бығлары чохлу синир уҹлары олан тохумалара бирләшиб. Бу синир уҹлары о гәдәр һәссасдыр ки, һаванын јүнҝүл тәрпәнишини һисс едә билир. Буна ҝөрә дә пишикләр һәтта ҝөрмәдикләри објектләри дә мүәјјән едә билирләр. Ҝөрүнүр, гаранлыгда бу, онларын үстүнлүјүдүр.

Бығлары һәссас олдуғу үчүн пишикләр онларын көмәји илә шикарларынын јерини вә һәрәкәтини өјрәнә билирләр. Онлар һараданса кечмәк истәјәндә бығлары илә һәмин јери өлчүб кечиб-кечә билмәјәҹәкләрини мүәјјән едирләр. Бир енсиклопедијада дејилир ки, «бығларын (вибриссае) функсијасы һагда там мәлумат олмаса да, бир о мәлумдур ки, онлар кәсилсә, пишик мүвәггәти олараг габилијјәтини итирәҹәк» («Encyclopædia Britannica»).

Алимләр пишик бығларына бәнзәр сенсорлары олан роботлар јарадыблар. Бу сенсорлар «електрон бығ» адланыр. Онларын сајәсиндә роботлар манеәләр олан јердә сәрбәст һәрәкәт едә билирләр. Калифорнија (Беркли) университетинин алими Әли Ҹавијенин фикринҹә, «електрон бығлар робототехникада, “инсан-машын” интерфејсиндә вә биотехноложи мәсәлләрдә ҝениш истифадә олуна биләр».

Неҹә фикирләширсиниз?  Пишик бығларынын белә хүсусијјәтләрә малик олмасы тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәси?