Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  октјабр 2014

Дүнјадан хәбәрләр

Дүнјадан хәбәрләр

АБШ

Бәзи полисләрин истифадә етдији технолоҝија шүбһәли шәхсләри тәгиб едәркән јаранан тәһлүкәни азалдыр. Патрул машынларынын радиатор шәбәкәсинә гурашдырылан пневматик (сыхылмыш һава илә ишләјән) силаһ тәгиб олунан машынын корпусуна јапышан GPS-ҝүллә атыр. Бундан сонра шүбһәли шәхсләри даһа аз сүрәтлә тәгиб етмәк олар.

ҺИНДИСТАН

Һесабламалара ҝөрә, ҹеһиз үстүндә дүшән мүбаһисәләр уҹбатындан саатда бир гадын гәтлә јетирилир. Ҹеһиз алыб-вермәк рәсмән гадаған олунса да, 2012-ҹи илдә 8200-дән чох гадын гәтлә јетирилмишди. Сәбәб? Бәј, јахуд да аилә үзвләри ҝәлинин ҝәтирдији ҹеһизин чох аз олдуғуну һесаб едиб.

ИСВЕЧРӘ

Үч ағгарын узунганада бала чыхардығы јердә тахылан кичик ҝөстәриҹи ҹиһаз сајәсиндә мәлум олду ки, бу гушлар Африкаја көч едәркән 200 ҝүндән чох дајанмадан учур. Әввәлләр елә һесаб олунурду ки, һәрәкәтдә оларкән һәјати ваҹиб функсијалары јеринә јетирмәк баҹарығы јалныз дәниз һејванларына хасдыр.

АФРИКА БУЈНУЗУ

2005-ҹи илин апрел ајындан 2012-ҹи илин декабр ајынадәк гулдурлар Африка бујнузу саһилләриндән 179 ҝәми гачырдыблар. Дүнја Банкынын арашдырмасына ҝөрә, гулдурлар 413 милјон АБШ доллары мәбләғиндә фидјә алыблар.