Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  октјабр 2014

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР | БЕЛИЗ

Белизә сәјаһәт

Белизә сәјаһәт

БЕЛИЗ үчүн «бамбалаҹа боју вар, дам долусу тоју вар» десәк, јанылмарыг. Бу дијарда тропик мешәләрдән тутмуш, фирузәји суларын бојнуна доландығы саһил боју сәпәләнмиш адалара кими һәр шеј вар. Амма Белиз мөҹүзәләри бунунла битмир.

Тәбиәт мәнзәрәләри гәдәр, һејванат аләми дә чох рәнҝарәнҝдир. Бурада јүзләрлә гуш вә һејван нөвләринә раст ҝәлмәк олар. Мәсәлән, ҝөјгуршағы димдикли тукан (Ramphastos sulfuratus), суда вә гуруда чевик олан, беҝемота охшајан, еластик хортумлу Мәркәзи Америка тапири (Tapirus bairdii), еләҹә дә јалгузаг јагуар (Panthera onca). Белиз дүнјада илк јагуар горуғунун онун әразисиндә јарадылмасы илә фәхр едир.

Белиз дүнјада илк јагуар горуғунун онун әразисиндә јарадылмасы илә фәхр едир

Белиз Мајја сивилизасијасынын бир парчасы олуб. Испан мүстәмләкәчиләри 16-ҹы әсрдә бураја ҝәлмиш, лакин мајјалары там гырмамышдылар. Сонра Британија идарәни әлә кечирир вә 1862-ҹи илдә Белизи рәсмән өз мүстәмләкәси елан едәрәк Британија Һондурасы адландырыр. Белиз 1981-ҹи илдә мүстәгиллик әлдә едир.

 Белизин сакинләри, тәбиәти кими, мүхтәлифдир. Әсас етник групларын бәзиләри креол, ҹәнуби һиндлиләр, гарифуна, мајја вә метисләрдир. Буранын халгы меһрибан вә әдәб-әрканлыдыр. Ушаглар бөјүкләрә «мистер», «мисс» дејә мүраҹиәт едирләр, нәјә исә ҹаваб верәркән «бәли, мем», «хејр, сер» дејирләр.

Белиз шәһәринин базары

Бурада Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаглары Америка жест дилиндә, Белиз креолу, инҝилис, ашағы алман, Чин, мајја (мопан), испан дилләриндә кечирилир. Белиз әһалисинин һәр 40 нәфәриндән 1-и Јеһованын Шаһидләринин 2013-ҹү илдә кечирдикләри Иса Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсиндә иштирак етмишди.

БИЛИРСИНИЗМИ? Белиз мәрҹан рифинин узунлуғу 290 километрдән чохдур. Бу риф Австралијанын Бөјүк Сәдд рифиндән сонра бөјүклүјүнә ҝөрә дүнјада икинҹи јердә олан рифин бир һиссәсидир.

Белиз мәрҹан рифи дүнјада бөјүклүјүнә ҝөрә икинҹи јердә олан рифин бир һиссәсидир