Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  апрел 2014

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Кәпәнәјин ганады

Кәпәнәјин ганады

КӘПӘНӘЈИН ганадлары о гәдәр инҹә вә көврәкдир ки, һәтта онун үзәринә дүшән тоз дәнәҹијинин вә ја су дамҹысынын ағырлығы учмасына чәтинлик төрәдә биләр. Анҹаг кәпәнәјин ганадлары һәмишә тәмиз вә гуру галыр. Бунун сирри нәдәдир?

Кәпәнәјин ганады бир-бирини өртән хырда-хырда пулҹугларла өртүлүдүр

Фикир верин. Морфо нөвүндән олан ири мави кәпәнәкләри (Morpho didius) арашдыран Оһајо Университетинин тәдгигатчылары мараглы бир факт ашкар етмишләр. Ади ҝөзлә баханда бу кәпәнәјин ганадлары һамар ҝөрүнсә дә, онларын сәтһи бир-бирини өртән вә кирәмитлә һөрүлмүш дама бәнзәјән хырда-хырда пулҹугларла өртүлүдүр. Бу пулҹугларын араларындакы хырда паралел новчалар сајәсиндә чирк зәррәҹикләри вә су дамҹылары асанлыгла дијирләниб јерә дүшүр. Мүһәндисләр кәпәнәјин ганадынын сәтһинә бәнзәјән вә сују кәнара ахыдан, еләҹә дә өзү-өзүнү тәмизләјән сәтһләр јаратмаға чалышырлар. Бу материалдан сәнаједә вә тибдә истифадә етмәк олаҹаг.

Кәпәнәјин ганады алимләрин ҹанлылардакы дизајны тәкрарламаға чалышдыгларына даһа бир нүмунәдир. Тәдгигатчы Бһарат Бһушан гејд едир: «Тәбиәт — хырдасындан тутмуш ирисинәдәк — инсанларын әсрләр боју илһам алдығы мүһәндис мөҹүзәләри илә долудур».

Неҹә дүшүнүрсүнүз? Кәпәнәјин ганады тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәсидир?