Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! јанвар 2014 | Бәнзәри олмајан веб-сајт

Мүгәддәс Китабы даһа јахшы баша дүшмәк вә аилә һәјатынызы јахшылашдырмаг истәјирсиниз? Сизә мәсләһәт лазымдыр? Бизим рәсми веб-сајтымыздан һәр кәс өзү үчүн фајдалы мәсләһәтләр вә мүхтәлиф мәлуматлар тапаҹаг.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бәнзәри олмајан веб-сајт

Сајтымызла таныш олун вә заманын сынағындан чыхмыш һикмәтли Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләриндән аиләликҹә фајдаланын.

Дүнјадан хәбәрләр

Диҝәр мөвзулар: Бөјүк Сәһранын ҹәнубунда ушаг һаглары, Италијада киберхулиганлыг горхусу, Јапонијада ҝәнҹләрин вәзифәјә јүксәлмәкдән имтина етмәләри.

INTERVIEW

Микробиолог иманы барәдә данышыр

Һүҹејрәдәки кимјәви просесләрин бу гәдәр мүрәккәб олдуғуну ағлына белә ҝәтирмәјән Фенг-Линг Јанг адлы Тајвандан олан алим тәкамүл һагда фикрини дәјишди. Ону буна нә тәшвиг едиб?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Јашыдларын тәзјигинә неҹә гаршы дурмалы?

Јашыдларын тәзјиги јахшы инсаны пис әмәлләрә тәһрик едә биләр. Онун өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрсән?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Јарадылыш

Мүгәддәс Китабда алты јарадылыш ҝүнүндән сөһбәт ачылыр. Бу ҝүнләр 24 саатдан ибарәт олуб?

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Италијаја сәјаһәт

Италија зәнҝин тарихи, ҝөзәл мәнзәрәләри вә истиганлы инсанлары илә таныныр. Бу өлкә, еләҹә дә орадакы Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти һагда өјрәнин.

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Ев һөрүмчәјинин јапышган секрети

Ев һөрүмчәји лазым оланда мөһкәм, лазым оланда исә зәиф олан јапышгандан тор һөрүр.