Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 1, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ДҮРҮСТ ОЛМАГ ЛАЗЫМДЫР?

Надүрүстлүјүн зәрәри

Надүрүстлүјүн зәрәри

«Кичик надүрүстлүк инсаны чәтин вәзијјәтдән чыхара биләр» (Саманта, Ҹәнуби Африка).

Бәс сиз бу фикирлә разысыныз? Һәр биримиз Саманта кими бәзән чәтин вәзијјәтә дүшүрүк. Надүрүстлүјә вадар едән вәзијјәтләрдә неҹә даврандығымыз дәјәрләримизи үзә чыхарыр. Мәсәлән, ад-санымыз һәр шејдән өнәмлидирсә, онда надүрүстлүјә бир васитә кими бахаҹағыг. Анҹаг һәгигәт үзә чыханда башымыз јаман ағрыјаҹаг. Ҝәлин ҝөрәк неҹә.

НАДҮРҮСТЛҮК ЕТИБАРЫ САРСЫДЫР

Мүнасибәтләр етибар үзәриндә гурулур. Ики адам бир-биринә етибар едәндә раһатлыг вә мәмнунлуг дујур. Амма етибары бир ҝүнүн ичиндә газанмаг мүмкүн дејил. Бунун үчүн бирҝә вахт кечирмәк, сәмими үнсијјәт етмәк вә фәдакар олмаг ҝәрәкдир. Лакин бирҹә надүрүст һәрәкәт бүтүн етибары сарсыдыр. Итирилмиш етибары исә газанмаг чох чәтиндир.

Нә вахтса јахын достунуз сизә хәјанәт едиб? Һәмин вахт һансы һиссләри кечирмисиниз? Онун һәрәкәти јәгин гәлбиниз гырыб, бәлкә дә өзүнүзү алдадылмыш һисс етмисиниз. Сизин һиссләринизи баша дүшмәк олар. Шүбһәсиз, надүрүстлүк дәјәрли мүнасибәтләри дармадағын едә биләр.

НАДҮРҮСТЛҮК ЈОЛУХУҸУДУР

Калифорнија Университетинин игтисадијјат үзрә профессору Роберт Инес арашдырма нәтиҹәсиндә ҝөрүб ки, «надүрүстлүк јолухуҹудур». Ону вируса бәнзәтмәк олар. Јаланчы адамла нә гәдәр чох отуруб-дурсаныз, надүрүстлүјә јолухмаг еһтималы да бир о гәдәр чох олаҹаг.

Надүрүстлүк тәләсинә дүшмәмәк үчүн нә едә биләрик? Бу ишдә Аллаһын Кәламынын көмәји әвәзсиздир. Ҝәлин бир нечә ајәнин үзәриндә дүшүнәк.