Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Инсан өләндән сонра агибәти неҹә олур?

БӘЗИ ИНСАНЛАР ИНАНЫР КИ, инсан өләндән сонра руһ бәдәндән ајрылыб башга јердә јашамаға давам едир. Анҹаг диҝәрләри өлүмүн һәр шејин сону олдуғуна инаныр. Бәс сиз нәјә инанырсыныз?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Өлүләр һеч нә билмир» (Ваиз 9:5). Өлүм инсанын варлығына сон гојур.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?

  • Илк инсан олан Адәм өләндән сонра торпаға гајытды (Јарадылыш 2:7; 3:19). Ејнилә диҝәр инсанлар да өләндә торпаға гајыдырлар (Ваиз 3:19, 20).

  • Өлән инсанын бүтүн ҝүнаһлары әфв олунур (Ромалылара 6:7). Ҝүнаһларына ҝөрә даһа ҹәза чәкмир.

Өлән инсанларын дирилмәси мүмкүндүр?

СИЗҸӘ...

  • Бәли

  • Хејр

  • Ола биләр

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Өлүләрин дирилмәси олаҹагдыр» (Һәвариләрин ишләри 24:15, Инҹил, 1996).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?