Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) јанвар 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил февралын 27-дән апрелин 2-дәк олан арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Хидмәтә һазыр көнүллүләр

Хариҹи өлкәдә хидмәт едән баҹыларын чоху әввәл-әввәл башга өлкәјә көчмәјә тәрәддүд едибләр. Бәс онлара бу ҹәсарәтли аддымы атмаға нә көмәк едиб? Хариҹи өлкәдә хидмәт онлара нә өјрәдиб?

«Сән Јеһоваја ҝүвән, јахшылыг ет»

Бизим гүввәмиз хариҹиндә олан шеји Јеһова бизим әвәзимизә ҝөрмәјә һазырдыр. Амма О, ҝөзләјир ки, биз дә әлимиздән ҝәләни едәк. Ҝәлин ҝөрәк 2017-ҹи илин ајәси бизә бу мәсәләдә таразлы олмаға неҹә көмәк едир.

Ирадә азадлығындан дүзҝүн истифадә един

Ирадә азадлығы нәдир вә Мүгәддәс Китабда бунунла бағлы нә дејилир? Башгаларынын ирадә азадлығына һөрмәтлә јанашдығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик?

Тәвазөкарлыг. Дәјәрдән дүшмәјән хүсусијјәт

Тәвазөкарлыг нәдир вә инсанын тәвазөкар олуб-олмадығыны нәдән ҝөрүнүр?

Һәр вәзијјәтдә тәвазөкар олун

Тәјинатымыз дәјишәндә, тәнгид вә тәриф ешидәндә, гәрар верәндә тәвазөкарлыг бизә неҹә көмәк едә биләр?

Ҝөрдүјүнүз иши садиг адамлара әманәт един

Јашлы гардашла ҹаванлара үзәрләринә мәсулијјәт ҝөтүрмәјә неҹә көмәк едә биләрләр? Ҹаван гардашлар Јеһованын јолунда чијинләринә ҝөтүрдүкләри мәсулијјәти узун илләр шәрәфлә јеринә јетирән јашлы гардашлара дәјәр вердикләрини неҹә ҝөстәрә биләрләр?

Билирсиниз?

Гәдимдә оду бир јердән башга јерә неҹә апарырдылар?