Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) октјабр 2016

Бу сајда 2016-ҹы ил нојабрын 28-дән декабрын 25-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

LIFE STORY

Ҝөзәл инсанлардан өрнәк алырам

Јеткин мәсиһиләрин башгаларыны руһландырмасы һәмин инсанлара гаршыларына ҝөзәл мәгсәдләр гојмаға вә онлара чатмаға көмәк едә биләр. Томас Маклејн диҝәр инсанларын онун үчүн ҝөзәл өрнәк олдугларыны вә өзүнүн башгаларына көмәк етмәси барәдә данышыр.

«Гонагпәрвәрлији јаддан чыхармајын»

Аллаһ гәрибләрә неҹә јанашыр? Башга өлкәдән ҝәләнләрә јығынҹагда өзләрини евләриндәки кими һисс етмәләри үчүн нә едә биләрик?

Әҹнәбидилли јығынҹагда хидмәт едәнләр, руһани сағламлығынызы горујун

Өзүнүн вә аиләсинин руһанилијини горумаг һәр бир мәсиһинин мәсулијјәтидир.

Һикмәти горујун

Һикмәт биликлә дәрракәдән нә илә фәргләнир? Бу фәрги билмәк хејир ҝәтирә биләр.

Үмид етдијиниз шејләрин мүтләг јеринә јетәҹәјинә иманынызы мөһкәмләндирин

Һәм кечмишдә јашамыш, һәм мүасир садиг хидмәтчиләрин иманындан өрнәк ала биләрик. Бәс сиз иманынызы неҹә мөһкәм сахлаја биләрсиниз?

Јеһова Аллаһын вәдләринә иман един

Иман етмәк, әслиндә, нә демәкдир? Иманлы олдуғумузу неҹә сүбут едә биләрик?

Билирсиниз?

Рома дөвләти биринҹи әсрдә јәһудиләрә Јәһудијјә үзәриндә нә дәрәҹәдә ҝениш сәлаһијјәт вермишди? Гәдимдә киминсә башгасынын тарласына алаг тохуму сәпмәси нә дәрәҹәдә реалдыр?