ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Јанвар 2016

Бу сајда 2016-ҹы ил февралын 29-дан апрелин 3-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Океанијада

Тәблиғчиләрә тәләбат олан Океанијада хидмәт едән Јеһованын Шаһидләри чәтинликләрин өһдәсиндән неҹә ҝәлирләр?

Гој «аранызда даим гардашлыг мәһәббәти олсун»!

2016-ҹы илин ајәси бизи гаршыдан ҝәлән һадисәләрә һазырлајаҹаг.

Гој Аллаһын фүсункар әнамы бәһрәсиз галмасын!

Аллаһын мәһәббәти бизи Исанын изләри илә ҝетмәјә, гардашларымызы севмәјә вә бир-биримизи бағышламаға неҹә тәшвиг едир?

Руһ бизә тәлгин едир

Мәсһ олунан инсанда һансы дәјишикликләр олур? Инсан неҹә мәсһ олунур?

«Биз дә сәнинлә ҝедирик»

144 000 нәфәрлә бағлы нәји јадда сахламалыјыг?

Аллаһла бирликдә чалышмаг бөјүк севинҹдир

Јеһова илә чалышмаг бизә нијә севинҹ верир вә бизи руһани ҹәһәтдән неҹә горујур?