Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) март 2016

Бу сајда 2016-ҹы ил мајын 2-дән 29-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Ҝәнҹләр, вәфтиз олунмаға һазырсыныз?

Сизә гәрар вермәјә үч суал көмәк едә биләр.

Ҝәнҹләр, вәфтиз олунмаға неҹә һазырлаша биләрсиниз?

Әҝәр вәфтизә һазыр олдуғунуза әмин дејилсинизсә, јахуд валидејнләриниз сизин үчүн һәлә тез олдуғуну дүшүнүрсә, нә етмәли?

Мәсиһи бирлијини мөһкәмләндирин

Вәһј китабынын 9-ҹу фәслиндә јазылмыш ҝөрүнтү бирлијин ваҹиблијини неҹә вурғулајыр.

Јеһова халгына һәјат јолунда бәләдчилик едир

Јеһованын ҝөстәрдији јолла ҝетмәк истәдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

Өз јығынҹағыныза көмәк едә биләрсиниз?

Өз јығынҹағынызда ола-ола һәвариләрдән неҹә өрнәк ала биләрсиниз?

Пејғәмбәрләр кими фәдакар олун!

Биз јорғун оланда, руһдан дүшәндә, јахуд чәтин тапшырыг аланда Һизгијал, Әрәмја вә Һушә пејғәмбәрин нүмунәси бизә көмәк едә биләр.

Охуҹуларын суаллары

Аллаһын халгы нә вахт Бөјүк Бабилин әсарәтиндә олмушду? Шејтан Исаны сынаға чәкәркән ону һәгигәтән дә мәбәдә апармышды?