Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 5, 2017

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | МӘЛӘКЛӘР. БИЛДИКЛӘРИМИЗ ВӘ БИЛМӘДИКЛӘРИМИЗ

Горујуҹу мәләкләр

Горујуҹу мәләкләр

Бәзи инсанлар горујуҹу мәләкләрин олдуғуна инаныр. Онларын фикринҹә, Аллаһ бу мәләкләрә инсанлары һифз етмәји тапшырыб. Амма Мүгәддәс Китаб бу фикри тәсдиг етмир. Дүздүр, бир ајәдә дејилир: «Бахын һа, бу кичикләрдән биринә [Мәсиһин давамчыларына] сајмазјана јанашмајын. Буну билин ки, онларын мәләкләри ҝөјдә даима сәмави Атамын һүзурунда дурурлар» (Мәтта 18:10). Бу ајәдә мәләкләрин инсанлары горудуғундан бәһс олунмур, садәҹә олараг бу варлыглар Аллаһа хидмәт едән инсанларын рифаһы үчүн чалышыр. Буна ҝөрә дә, Аллаһа ибадәт едән инсан һикмәтлә давраныр, «мәләкләр мәни горујаҹаг» дејиб һәјатыны рискә атмыр.

Бәс бу, о демәкдирми ки, мәләкләр инсанлара үмумијјәтлә көмәк етмирләр? Хејр (Зәбур 91:11). Бәзи инсанлар әминдирләр ки, Аллаһ онлары мәләкләр васитәси илә горујур. Биринҹи мәгаләдәки һадисәнин шаһиди олан Кенет дә дүшүнүр ки, онларын дәрс кечдији гадыны мәләк өлүмдән гуртармышды. Биз бу барәдә гәти фикир сөјләјә билмәрик, бәлкә дә Кенет һаглыдыр. Јеһованын Шаһидләри тәблиғ едәндә мәләкләрин бу ишдә көмәји олдуғуна дәфәләрлә әмин олублар. Амма Аллаһын инсанлара мәләкләр васитәсилә һансы вәзијјәтләрдә вә нә дәрәҹәдә көмәк етдијини дәгиг дејә билмәрик, чүнки бу варлыглар ҝөзәҝөрүнмәздир. Фәгәт јенә дә шүкүрләр олсун Гадир Јараданымыза ки, бизи көмәксиз гојмур! (Колослулара 3:15; Јагуб 1:17, 18).