Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Тәгдимә

Тәгдимә

Неҹә Фикирләширсиниз?

Аллаһын биз инсанлара бәхш етдији ән ҝөзәл әнам һансыдыр?

Аллаһын Кәламында дејилир: «Онлар Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә васитәсилә гуртулуб салеһ сајылырлар. Бу, Аллаһын Өз лүтфү сајәсиндә вердији бир әнамдыр» (Ромалылара 3:24).

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын бу сајында чох мараглы бир мөвзу мүзакирә олунур: нәјә ҝөрә Аллаһ Иса пејғәмбәрин өлүмүнә изин верди вә нә үчүн онун гурбанлығы әнам сајылыр?