Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дүнјаны Аллаһын һөкумәти идарә едәндә инсанлар «әмин-аманлығын боллуғундан һәзз алаҹаглар» (Зәбур 37:11).

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Сизҹә, Мүгәддәс Китаб гајғыларымызы јүнҝүлләшдирә биләр?

Бу барәдә нә дејәрдиниз?

  • Бәли

  • Хејр

  • Ола билсин

Мүгәддәс Китабда дејилир:

«Бүтүн гајғыларынызы [Аллаһын] үзәринә гојун, чүнки О, гајғынызы чәкир» (1 Бутрус 5:7). Мүгәддәс Китаб бизи әмин едир ки, Аллаһ гајғыларымызы јүнҝүлләшдирмәјә гадирдир.

Мүгәддәс Китабда даһа нә дејилир?

  • Биз дуада Аллаһын сүлһүнү диләсәк, раһатлыг тапарыг (Филиппилиләрә 4:6, 7).

  • Мүгәддәс Китабы охумагла да нараһатчылығымызы азалда биләрик (Мәтта 11:28—30).

Елә бир вахт олаҹагмы ки, һәјат гајғысыз олсун?

Бәзи инсанлар инаныр ки, һәјат гајғысыз ола билмәз, кимиси исә инсанын јалныз өләндән сонра раһат јашајаҹағыны дүшүнүр. Сиз бу барәдә нә дејәрдиниз?

Мүгәддәс Китабда нә дејилир?

Аллаһ нараһатчылыг јарадан проблемләри дүнјадан јох едәҹәк. «Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (Вәһј 21:4).

Мүгәддәс Китабда даһа нә дејилир?