Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 3, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ДИЛ СӘДДИНИ АШЫРЫГ

Гәдим сәдди ашырыг

Гәдим сәдди ашырыг

ҺАЛ-ҺАЗЫРДА дүнјада тәхминән 7000 дил вар. Бир-бириндән фәргли бу гәдәр дилин олмасы сәјаһәт, тиҹарәт, тәһсил вә һөкумәт ишләриндә мүәјјән чәтинликләр јарадыр. Бу та гәдимдән беләдир. Мисал үчүн, тәхминән 2500 ил әввәл Аһашверош падшаһын (еһтимал ки, I Ксеркс) һакимијјәти алтында фарслар «Һинддән Һәбәшә гәдәр јүз ијирми једди әјаләтин башчыларына... һәр әјаләтин өз јазысында вә һәр халгын өз дилиндә» * јазылан рәсми фәрман чатдырдылар.

Бу ҝүн әксәр тәшкилатлар, һәтта һөкумәт даирәләри чәтин ки белә ағыр ишин алтына ҝирсинләр. Амма бир тәшкилат вар ки, буну етмәјә мүвәффәг олуб. Јеһованын Шаһидләри тәшкилаты, 80 жест дили дә дахил олмагла, үмумиликдә 750-дән чох дилдә журналлар, китаблар (о ҹүмләдән Мүгәддәс Китаб), аудио вә видео нәшрләр дәрҹ едирләр. Онлар һәмчинин ҝөздән әлил инсанлар үчүн мүхтәлиф графикалы Брајл әлифбасында нәшрләр дә чап едирләр.

Үстәлик, Јеһованын Шаһидләри ҝөрдүкләри бу ишин мүгабилиндә мадди мәнфәәт әлдә етмирләр. Тәрҹүмәчиләр вә диҝәр ишчи һејәти бу иши көнүллү едир. Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри бу гәдәр дилә нәшрләр тәрҹүмә етмәјә чалышыр? Онлар буна неҹә наил олурлар?

^ абз. 3 Мүгәддәс Китабдан Әстәр 8:9 ајәсинә бахын.